tirsdag 6. desember 2011

NY GIV - for både elever og lærere tror jeg!

 


Reiste til Oslo i går for å delta på Ny Giv skolering på Plaza og vi er nå halvveis i oppholdet. For dere som ikke vet hva Ny Giv er for noe, kan jeg fortelle at det er et prosjekt som er satt i gang for å prøve å få frafallet fra videregående skole til å bli mindre. Eller sagt på en annen måte; få flere til å gjennomføre den videregående opplæringen. Desverre er det slik at mange ungdommer går ut av grunnskolen med svært dårlige karaktere i norsk og matte, og undersøkelser viser at mange av de elevene med mindre enn 25 grunnpoeng (tror jeg det var) aldri greier å fullføre videregående.
Har i løpet av disse dagene her fått masse faglig påfyll, gode tips til aktiv undervisning, bekreftelse på ting jeg allerede gjør bra i min undervisning, tips til ting jeg bør endre på, konkretiseringsmateriell og ikke minst en stor lyst til å dra tilbake til klasserommet å prøve ut dette på egne elever!! Nå skal jeg lære alle de som mener at de ikke kan dele, å dele!!
Han Ødegård-fyr'n som var med i klasse 10B har vært her og holdt foredrag for oss om klasseledelse og motivasjon! To svært viktige elementer som kreves for å få suksess med elevene. Jeg gleder meg allerede til neste skoleringsrunde i mars, for det er så morsomt å lære nye ting! Jeg er også spent på hvordan dette skal gjennomføres i vår kommune, om vårs skole blir å få noen "ny-giv elever" eller ikke. For i prosjektet nå er det bare de 10 % svakeste elevene i kommunen som skal få tilbudet om denne intensiv opplæringen.
Om du vil lese mer om hva Ny Giv er så se her: http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/kampanjer/ny-giv.html?id=632025

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar